Контой таг. Нүх

  • Cap with Con. Hole

    Контой таг. Нүх

    Бид (CNG) 300CH тагийг Con.hole -ээр хангадаг бөгөөд энэ нь хоолойн нүхийг залгахад хэрэглэгддэг бөгөөд түүний үүрэг нь толгой ба тагны үүрэгтэй ижил байдаг. өөр өөр хэмжээ эсвэл чиглэл. Ховилтой холболт хийснээр хурдан суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийхэд төслийн цаг маш их хэмнэгддэг.