Манай тоног төхөөрөмж

Туршилт ба хяналт, түүхий эд, тоног төхөөрөмж

 Metallographic  examination

Металлографийн шалгалт

Metal mechanical  performance testing

Металлын механик гүйцэтгэлийн туршилт

Spectral  detection

Спектрийн илрүүлэлт

Резин турших төхөөрөмж

compression   stress detection

Шахалтын стрессийг илрүүлэх

hardness test

Хатуулгийн тест

High temperature  aging test

Өндөр температурын хөгшрөлтийн тест

Бүтээгдэхүүний туршилтын тоног төхөөрөмж

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Механик Tee -ийн гулзайлтын момент илрүүлэх

pressure resistance, air pressure detection

Даралтын эсэргүүцэл, агаарын даралтыг илрүүлэх

Bending torque detection For Joints

Гулзайлтын момент илрүүлэх үе мөчний хувьд