Хүнд даацын уян холбогч 1000Psi

  • Heavy Duty Flexible Coupling 1000Psi

    Хүнд даацын уян холбогч 1000Psi

    Загвар хүнд даацын уян холбогч 1000 Psi нь дунд болон өндөр даралтын үйлчилгээний төрөл бүрийн хоолойн хэрэглээнд зориулагдсан бөгөөд ажлын даралтыг ихэвчлэн хананы зузаан, ашиглаж буй хоолойн зэрэглэлээр тодорхойлдог. Энэ нь буруу байрлал, гажуудал, дулааны стресс, чичиргээ, чимээ шуугиан, газар хөдлөлтийн чичиргээ зэргийг багтааж болно.